Gebelik Döneminde Beslenme

Gebelik Döneminde Beslenme

GEBELİK DÖNEMİ BESLENME

Gebelik Tanımı:

Gebelik, fetal ve maternal doku artışına bağlı olarak enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin arttığı, fizyolojik birçok değişiklikleri içeren anobolik bir dönemdir. Gebe kadının beslenmesi ile fetal büyüme ve gelişme arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Fetüsün bedensel ve zihinsel olarak büyümesi ve gelişmesi  annenin gebeliği süresince yeterli ve dengeli beslenmesi ile mümkündür.

Gebelik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme ile erken doğum (prematüre) intrautein büyüme geriliği (IUBG), düşük doğum ağırlıklı bebek (doğum ağırlığının 2500 gr’ın altında) ve neonatal ölüm riski artmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşabilecek bu sorunlar; 18 yaş altında (adölesan gebelerde) ve 35 yaş üstündeki kadınlarda, sık aralıklarla (2 yıldan az) gebe kalan ve çoğul gebeliği (ikiz, üçüz) olan kadınlarda daha fazla görülmektedir.

Gebelikte, maternal metabolizma üzerine fetal metabolizmanın eklenmesiyle birlikte artan gereksinimlerin karşılanabilmesi için yeterli ve dengeli beslenme büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle gebe kadın gebeliği süresince;

  1. Maternal fizyolojik gereksinimlerini (enerji ve besin ögelerini) karşılamak,
  2. Maternal depoları (besin ögeleri yedeğini) dengede tutmalı,
  3. Fetal büyüme ve gelişmeyi sağlamak,
  4. Laktasyona hazırlık, salgılanacak sütün enerji ve besin ögelerini karşılamak için yeterli ve dengeli beslenmelidir.

Gebelik süresi ve annenin gebelik öncesindeki vücut ağırlığı doğum öncesi sonuçları etkileyen iki en önemli etkin faktördür. Anne ve bebek sağlığı açısından en iyi sonuçların elde edilebilmesi için annenin hem gebeliğe normal vücut ağırlığıyla başlaması hem de gebelik süresince önerilenin altında veya üzerindeki vücut ağırlığındaki artışın önlenmesi gerekmektedir.